Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Cégtörténet

A térségben korábban működő jogelőd vízművek tevékenységét figyelembe véve az ÉDV Rt. több mint százéves múltra tekinthet vissza. Az első vízüzem használatba vétele 1899-ben történt, amikor a Magyar Általános Kőszén­bánya Rt. vízvezeték-hálózata Tatabányán megkezdte működését. A vízmű a bányatársaság tulajdonában lévő középületek, iskolák, kórházak és üzletek vízellátását a vízvezetékbe kötött közkifolyókkal a III-as és IX-es aknákból biz­tosította. Az 1909-ben kitört tífuszjárvány sürgette az újonnan megépült bányatelepek vezetékes ivóvízzel történő teljes körű ellátását. Ezzel felgyorsult a vezetékhálózat kiépítése, és a jó minőségű ivóvizet adó új vízakna létesítése.

A hatvanas évektől jelentősebben fejlődött a térség vízellátása. A városi vízművek összevonásával korábban létrejött Megyei Vízművet a Tatabányai Vízművel egyesítették, és így 1965-ben megalakult a Komárom Megyei Vízmű Vállalat, mely megteremtette az egységes megyei víziközmű-szolgáltatás alapjait. Ettől az időszaktól fokozatos fejlődés jellemezte a megye vezetékes ivóvíz­ellátását a települési ivóvíz-hálózatok, vízbázisok kiépítésével.

A nyolcvanas évekre megépültek a nagy területeket átfogó regionális víziközmű-rendszerek, melyek a megye határain is túlnyúltak. Az ivóvizet döntően a tatabányai széntermeléssel együtt járó vízszintsüllyesztésből származó kiváló minőségű karsztvízből, és a Dunára telepített partiszűrésű kutakból biztosították.
 

A csatornaellátottság és a szennyvíztisztítás elsősorban a városokat jellemezte a ’80-as évek végéig. A szennyvízszolgáltatás területén is fokozatosan megvalósultak a megye városainak szennyvíztelepeihez kapcsolódó regionális elvezető rendszerek, majd az elmúlt évtizedben az intenzív fejlesztés eredményeként a községi szennyvízművek sorozatban épültek. Napjainkra a térség csatornázottsága az országos átlagnál kedvezőbb.

Történelmünkben sorsfordító esemény volt, hogy 1980. január 1-től az Országos Vízügyi Hivatal a Megyei Vízműből regionális vállalatot alapított. A regionális vízmű 1993. április 1-től részvénytársasági formában működik, és a tatabányai vízaknák 1998. évi integrálásával a vízbázistól a fogyasztóig teljes  körű víziközmű-szolgáltatást végez.
 

2006. június 6-tól kezdődően Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉDV Zrt.) néven folytatjuk tevékenységünket. Az ÉDV Zrt. küldetése – a rábízott közösségi vagyon hatékony kezelésével – a fogyasztói igényeknek megfelelő minőségű víziközmű szolgáltatás nyújtása. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a  társasági, a munkavállalói és az üzleti partneri célkitűzések összehangolására, a társadalmi elvárások teljesítésére, a környezet védelmére, a piaci körülményeket is figyelembe vevő ár megállapítására. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter (NVTNM), majd 2021. január 1-től a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja.

Hírek, ESEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÁS VÍZHIÁNYRÓL - Ács

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Ácson az Esze Tamás és Rózsa utcákban az ivóvíz-közhálózaton végzett munkálatok miatt 2024.06.18-án 7:00-tól 14:00-ig vízhiány…

TÁJÉKOZTATÁS VÍZHIÁNYRÓL- Epöl

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Epöl, Hunyadi utcában az ivóvíz-közhálózaton végzett hibaelhárítási munkálatok miatt a mai napon 2024.06.17-én 10:30-tól előreláthatólag 15:00-ig…

TÁJÉKOZTATÁS VÍZHIÁNYRÓL - Esztergom-Kertváros

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Esztergom-Kertvárosban a Németh László és Pozsonyi utcákban az ivóvíz-közhálózaton végzett hibaelhárítási munkálatok miatt 2024.06.16. 21:30-tól előreláthatólag…

Dolgozz nálunk!

Lehet annál szebb hivatás, mint friss, egészséges ivóvízzel ellátni több mint 200 ezer embert nap mint nap? Szerintünk nincs! Ha te is szeretnél részese lenni e nemes küldetésnek, jelentkezz aktuális álláshirdetéseinkre vagy regisztrálj adatbázisunkba!

Megszakítás