Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Minőségügy

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. már több mint húsz éve felismerte, hogy a gazdálkodás körülményeinek folyamatos változása, az egyre szigorúbb követelményeknek való megfelelés nemcsak a közvetlen versenyszférában működő cégeket, hanem a közüzemi szolgáltatókat is új szemlélet kialakítására készteti. Ennek érdekében az 1990-es évek második felében az addigi hagyományokon alapuló, tradicionális cégkultúra megváltoztatása mellett döntött, megteremtve egy szervezeti tudás alapú, hatékonyabb gazdálkodás alapját.

E hosszú folyamat első lépéseként 2000-ben – az ágazatban elsőként – szerezte meg teljes körűen Minőségirányítási Rendszerének (MIR) ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítását, melynek értékeire

 • vevőközpontúság;
 • vezetői szerepvállalás;
 • munkatársak elköteleződése;
 • folyamatszemlélet;
 • fejlesztés (PDCA ciklus mentén történő működés);
 • bizonyítékon alapuló döntéshozatal;
 • kapcsolatok kezelése;

támaszkodva lehetővé vált 2002-től Társaságunk jelenlegi működésének kereteit meghatározó Integrált Irányítási Rendszer kiépítésének megkezdése, egy rendszerszemléletű, egységes cégirányítás megvalósítása.

A társaságunknál működő Integrált Irányítási Rendszert a 2000. évben elsőként bevezetett minőségirányítási alrendszeréről, röviden csak ”minőségügyként” emlegetjük. Ez nem véletlen…

Az öt tanúsított rendszer– minőségirányítási (MIR), környezetirányítási (KIR), munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEBIR), az információbiztonsági (IBIR), az energiagazdálkodási irányítási (EGIR) – és a vízbiztonsági (WSP) rendszer közös eleme a vonatkozó terület elvárt MINŐSÉGE iránti követelmények teljesítése:

 • a minőségirányítás: a FELHASZNÁLÓINK számára minőségi SZOLGÁLTATÁS nyújtása;
 • a környezetirányítás: a TERMÉSZETI KÖRNYEZET minőségének fenntartása, fejlesztése;
 • a munkahelyi egészségvédelem és biztonság: a minőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése MUNKATÁRSAINK egészségéért és biztonságáért;
 • az információbiztonság: az üzleti értéket képviselő INFORMÁCIÓ minőségének biztosítása;
 • az energiagazdálkodási irányítás: a TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN megtalálható nem megújuló és megújuló ENERGIAHORDOZÓK környezettudatos, optimális és hatékony minőségi felhasználása, az energiagazdálkodási teljesítmény folyamatos javításával.

Az Integrált Irányítási Rendszer alrendszereinek fő célkitűzései:

 • Az IIR első irányítási alrendszere tehát a Minőségirányítási Rendszer a FELHASZNÁLÓ igényeinek kielégítésére és elégedettségének elérésére, növelésére irányul. Működtetése garantálja az Európai Unió követelményeinek kielégítését, a

„Reális költségű, minőségi víziközmű szolgáltatás”
megvalósítását: ez társaságunk hosszú távú eredményes gazdálkodásának egyik alapja.

 • Az ÉDV Zrt. – szennyvízelvezetési és tisztítási alap- tevékenységével – egyúttal az egyik legjelentősebb környezetvédelmi szolgáltató és működési területe, az Által-ér völgye, a Dunai vízbázisok és a Tatai Öreg tó védelme kiemelt környezetvédelmi felelősséggel ruházza fel a régióban. Társaságunk ezirányú elkötelezettségét igazolja az ISO 14001 szabvány szerinti Környezetirányítási Rendszert (KIR) 2001-ben történő tanúsítása és működtetése, mely az IIR második alrendszere és természeti KÖRNYEZETÜNK egyre fokozottabb védelmét szolgálja. Meghatározó területe az energia-és hulladékgazdálkodás.


Minőség-és környezetpolitikánk alapja tehát:

Jó minőségű ivóvíz biztosítása, a természetbe visszaadott szennyvizek környezetkímélő tisztítása, a szolgáltatás biztonságának fokozása, műszaki folyamataink működtetésének legfontosabb feladata.

 • Az EGÉSZSÉG akárcsak a VÍZ KINCS,

Társaságunk vezetősége ezt a gondolatot tartotta szem előtt, mikor úgy döntött, hogy a minőség- és környezetirányítás működtetése után új alrendszerrel, a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR) megvalósításával bővíti az Integrált Irányítási Rendszert. Cégünk számára kiemelt fontosságú a dolgozók egészségének megőrzése. 2007. decembere óta működtetjük az akkor még OHSAS 18001 – ma ISO 45001 – szabvány követelményei szerint a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert (MEBIR), melynek középpontjában a MUNKATÁRS áll, az egyre magasabb szintű egészségvédelem és munkahelyi biztonság megvalósítása, fejlesztése. Jövőképünk szerint – eddigi eredményeink alapján – Társaságunknál a súlyos vagy közepes súlyosságú munkabaleset nem fordulhat elő. Célunk, hogy az enyhe balesetek száma és súlyossága ne növekedjen. Egy korszerű foglalkozás egészségügy megvalósításán dolgozunk. Ez az IIR harmadik alrendszere.

A gazdálkodó szervezetek, így Társaságunk döntéseinek megalapozásában is egyre nagyobb szerepet töltenek be az informatikai megoldások: integrált vállalatirányítási rendszerek, gazdasági és műszaki információs rendszerek, telefonos ügyfélszolgálat, elektronikus dokumentumkezelés stb….

 • A gazdálkodó szervezetek számára az INFORMÁCIÓ tehát üzleti érték, egyre jelentősebb, védendő erőforrás. Fentieket mérlegelve a 2009. üzleti év tervezése során döntött a felső vezetés az Információbiztonság Irányítási Rendszer (IBIR) bevezetése és működtetése mellett. A 2013-ban közzé tett ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány (magyar megfelelője az MSZ ISO/IEC 27001:2014) határozza meg azokat a követelményeket, melyek teljesítése biztosítéka az egyre magasabb szintű információvédelem megvalósításának a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás együttes teljesítésével. 

Energia nélkül nincs élet,

Az energiafelhasználás rohamos növekedése tapasztalható világszerte, azonban a rendelkezésre álló erőforrások egy része véges, illetve korlátozott mennyiségben érhetőek el. Társaságunk elkötelezett az energiahatékonyság növelésében, a megújuló energiaforrások felkutatásában az energiatudatosság támogatásában. Az energetika terén elért eredményeink további bővítése céljából valamint működésünk energiahatékonysági szempontú optimalizálása érdekében a felső vezetés az ISO 50001:2018 Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer (EGIR) szabvány bevezetése, működtetése és tanúsítása mellett döntött.

 • Társaságunk életében fontos, alapvető értéket képvisel az ENERGIA, hiszen felhasználása elengedhetetlen a folyamatos, fenntartható, megfelelő minőségű víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátásához.

A szabvány követelményeinek teljesítésével, az energiahatékonyságunk növelése érdekében, az energiagazdálkodási politikánk menténk kialakított, meghatározott céljaink eléréséhez Energiagazdálkodási Programokat határozunk meg. Figyelembe vesszük az energiateljesítmény növelésének lehetőségeit az olyan berendezések, rendszerek és folyamatok esetében, amelyek jelentős hatással vannak az energiateljesítményre, ezáltal törekszünk a legmegfelelőbb, kedvező energiafelhasználású technológiák alkalmazására, valamint a rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználására.

Büszkeséggel tölt el minket, hogy az Integrált Irányítási Rendszerünk ötödik elemét, az Energiagazdálkodási Irányítási Rendszert szakcég igénybevétele nélkül, belső szakembereink munkájának eredményeként alakítottunk ki, terveztünk meg és vezettünk be, melyet 2023 májusában sikeresen tanúsíttattunk.

Az öt alrendszer (a MIR és EGIR cégszinten, a KIR, a MEBIR és az IBIR az Irányítóközpontban és a működést reprezentáló telepeken) alkotta Integrált Irányítási Rendszer minden eleme tanúsított.

Jövőbeni célunk olyan működési modell alkalmazása, mely a jelenlegi gazdasági körülmények között is támogatást ad elért eredményeink megtartásához.

Hírek, ESEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÁS VÍZHIÁNYRÓL - Ács

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Ácson az Esze Tamás és Rózsa utcákban az ivóvíz-közhálózaton végzett munkálatok miatt 2024.06.18-án 7:00-tól 14:00-ig vízhiány…

TÁJÉKOZTATÁS VÍZHIÁNYRÓL- Epöl

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Epöl, Hunyadi utcában az ivóvíz-közhálózaton végzett hibaelhárítási munkálatok miatt a mai napon 2024.06.17-én 10:30-tól előreláthatólag 15:00-ig…

TÁJÉKOZTATÁS VÍZHIÁNYRÓL - Esztergom-Kertváros

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Esztergom-Kertvárosban a Németh László és Pozsonyi utcákban az ivóvíz-közhálózaton végzett hibaelhárítási munkálatok miatt 2024.06.16. 21:30-tól előreláthatólag…

Dolgozz nálunk!

Lehet annál szebb hivatás, mint friss, egészséges ivóvízzel ellátni több mint 200 ezer embert nap mint nap? Szerintünk nincs! Ha te is szeretnél részese lenni e nemes küldetésnek, jelentkezz aktuális álláshirdetéseinkre vagy regisztrálj adatbázisunkba!

Megszakítás